سیم و کابل و لوله

جهت بازدهی بالا در کدگذاری در صنایع سیم ، کابل و لوله باید روند درستی را در پیش گرفت. خرابی کدگذاری که روند اکستروژن را متوقف می کند می تواند منجر به اتلاف هزینه ، کار مجدد و افزایش ضایعات شود.
 عدو وضوح چاپ و انتقال جوهر، چالش های دیگری است که می تواند باعث کاهش کیفیت محصول شما شود. ویدیوجت دارای تخصص، برنامه های گسترده و طیف وسیعی از راه حل ها است که این چالش ها را برطرف می کند تا به حداکثر بهره وری در تولید محصول شما کمک کند.