گدکذاری و چاپ صنعتی روی تخم مرغ

فن آوری های کدگذاری در صنعت تخم مرغ در طول سال ها تکامل یافته است ، اما تمرکز بر سلامت مواد غذایی همچنان مهم است. پیشرفت در این فن آوری ها کیفیت چاپ را بهبود بخشیده است تا ارتباط با داده های مهم انقضا و قابلیت ردیابی را به بهترین نحو ممکن برقرار سازد و کاملا مطابق با مقررات دولت در مورد پاسخگویی تولید کننده ها باشد. راه حل های ویدیوجت  می تواند ضمن تأمین کدگذاری با کیفیت بالا برای کمک به ماندگارسازی نام تجاری و زمان در دسترس بودن طولانی و عملکرد کارآمد ، پاسخگوی نیازهای شما باشد.