کدگذاری و لیبل زدن برروی بسته بندی محصولات لبنی برای تولیدکنندگان لبنیات

ماندگاری کوتاه محصول و تمرکز شدید روی پاکیزگی فشارهای ذاتی را در عملکرد بسته بندی ایجاد می کند 

تغییر در طرح بسته بندی و گسترش طعم و تنوع محصول و افزایش محصولات به تولید پیچیدگی بیشتری می بخشد.

  ویدیوجت با محصولاتی که دارای مزیت به موقع ، عملکرد تمیز و ویژگی هایی هستند که اعمال تغییرات را راحت می کنند ، به تیم شما کمک می کند تا زمان کمتری را روی چاپگرها صرف کند و زمان بیشتری را برای کار خود بگذارد.