چاپ بر روی فلز

گرایش های این صنعت تقاضا برای کدگذاری و مارک گذاری  بروی فلزات را افزایش می دهد

چاپ کد بر روی قطعات و اجزای فلزی در بسیاری از صنایع از جمله خودرو ، هوافضا ، الکترونیک ، داروسازی و نوشیدنی بسیار مهم است. از کدها می توان برای ردیابی ، درج اطلاعات تولید و حمایت از محصول در برابر دزدی و جعل استفاده کرد.