راه حل های علامت گذاری ، کدگذاری و تاریخ زنی برای محصولات شیرینی و شیرینی پزی

ما چالش های منحصر به فرد تولید کنندگان آب نبات و شیرینی را در خطوط تولید خود درک می کنیم. از مدیریت انواع بسته های مختلف گرفته تا کدگذاری روی اهداف متحرک کوچک در یک محیط با ذرات قند موجود در هو ا.

 یکپارچگی محصول ، کیفیت و سرعت بسیار مهم است. برای کمک به برطرف کردن این نیازها ، ما راه حل های کدگذاری مناسب را بر روی هر محصول ارائه داده ایم.