راه حل های کدگذاری و علامت گذاری صنعتی بر روی بسته بندی های انعطاف پذیر

پلی اتیلن با چگالی کم (LDPE) و فیلم های فلزی انعطاف پذیر به طور گسترده ای برای بسته بندی شیرینی و میان وعده های شور استفاده می شود. بسته بندی انعطاف پذیر سریعترین نوع بسته بندی است که توسط نوآوری هایی از جمله زیپ و گیر ایجاد می شود. بسته بندی انعطاف پذیر همچنین به دلیل هزینه های حمل و نقل کمتر محبوب هستند.