میوه ها و سبزیجات

محیط های بسته بندی میوه و سبزیجات بدلیل تفاوت در دما و رطوبت و یا حتی وجود گرد و غبار از سخت ترین و متفاوت ترین محیط های تولید هستند.

 مدیران تولید به یک دستگاه کدگذاری نیاز دارند که از عهده این چالش ها به خوبی بر بیاید و بتواند باانواع دستگاه های بسته بندی سازگار باشد.

 ویدیوجت با ارائه گسترده ترین و بهترین فناوری ها ، نیازهای شمارااین در زمینه چاپ و کدگذاری در این صنعت رفع می کند.