چاپ بر روی مواد اکسترود شده

چالش های محیط های تولید اکستروژن نظیر دمای بالا ، روغن های روانکاری ، گرد و غبار و چاپ مشخصات دقیق می باشد.

  ویدیوجت پرینترهای جوهرافشان با فن آوری های منحصر به فردی نظیر جوهرهای سریع خشک شونده که قایلیت نفوذ پذیری در گرما وسطوح روغنی و چرب را دارند  برای چاپ کد های خوانا در محیط های چالشی ارائه می دهد.

همچنین پرینترهای لیزری ویدیوجت عملا نیاز به  سرویس ونگهداری خاصی ندارند و کدهای دائمی و واضح را در انواع مواد اکسترود شده چاپ می کنند.