چاپ مستقیم بر روی جعبه یا پالت محصول روشی منعطف و با صرفه جویی در هزینه می باشد

شرکت های توزیع به اطلاعاتی بیش از تاریخ و زمان بر روی جعبه ها نیاز دارند.

اطلاعاتی از قبیل فرمولاسیون محصول، دمای نگهداری،آرم ها و آدرس های مشتری که باید به طور مستقیم برروی جعبه نهایی محصول چاپ  یا به وسیله ی لیبل چسبانده شوند.

ویدیوجت چندین روش جهت درج این اطلاعات ارائه می دهد که دارای وضوح بالای چاپ کاراکتر و بارکد می باشند.