چاپگرهای انتقال حرارتی برای کارایی بالا و برچسب زدن روی بسته بندی انعطاف پذیر

سیستم های چاپ انتقال حرارتی با کارایی بالا که قابلیت های بیشتری را برای برنامه های سریع مارکینگ همراه با پردازش داده های پیشرفته برای چاپ اطلاعاتی مانند بارکدهای متغیر ارائه می دهند.