ماشین های مارکینگ UV برای کدگذاری و مارکینگ با کنتراست بالا

صنایع داروسازی ، پزشکی و آرایشی می توانند دستگاه های لیزر UV  را برای جلوگیری از دستکاری و جعل و ماندگاری و ردیابی برند بکار بگیرند.