چاپگرهای جوهر افشان پیوسته برای کارهای سبک

کار تک شیفت که 5 روز در هفته انجام می شود می توانند از سیستم های کد گذاری که ارائه چاپی با کیفیت بالا و با ویژگی هایی از قبیل تاریخ و زمان واطلاعات متغیر می باشد ، بهره مند شوند چاپگرهای جوهر افشان پیوسته ویدیوجت همه چیز را از یک کد پایه تک خط تا پیام چند خطی با ویژگی های خودکار را ارائه می دهند.