دستگاه مارکینگ لیزری CO2 برای برنامه های ساده کدگذاری

مشتریانی که نیاز به کد ساده  مانند شماره سریال، زمان، تاریخ و کدهای دیگر دارند، می توانند از فناوری مارکینگ لیزری CO2 بهره مند شوند.

ماشین های مارکینگ لیزری CO2 کار سبک ویدیوجت برای پاسخگویی به نیازهای کدینگ ساده در طیف گسترده ای از بسترها طراحی شده اند و انعطاف پذیری کافی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر تولید را دارند.