چاپگرهای جوهر افشان پیوسته برای برنامه های علامت گذاری (Marking) و کدگذاری (Coding) با سرعت بالا 

محیط های با توان  عملیاتی بالا به چاپگر و جوهرهایی نیاز دارند که می توانند با سرعت خط بالا ، زمان سریع خشک شدن جوهر و تولید تقریبا بدون توقف همگام شوند.
ویدیوجت طیف وسیعی از پرینترهای جوهر افشان پیوسته را ارائه می دهد که قادر به تولید کدهای با کیفیت قابل اعتماد ، حتی با سرعت بالا و در محیط های تولید مداوم هستند.