چاپگرهای جوهر افشان مداوم برای برنامه های علامت گذاری و کدگذاری با وظیفه  و کار متوسط

محیط های تولید حداقل 2 شیفت در روز ، 5 روز در هفته نیاز به سیستم های کدگذاری دارند که قابل اعتماد وانعطاف پذیر بوده و عملکرد مطلوبی را در طی چندین دوره تولید ارائه می دهند. این تولید کنندگان می توانند از کدهای بی نظیر به روز ، روشن و واضح جوهر افشان مداوم (CIJ) ویدیوجت بهره ببرند.