تولیدکنندگان آب نبات

آگوست 16, 2022
لبنیات
برای تولیدکنندگان لبنیات، ماندگاری کوتاه محصول و تمرکز شدید بر پاکیزگی بسته‌بندی ‌ها، فشار ذاتی را بر عملیات بسته‌بندی ایجاد می‌کند. همچنین تغییر طراحی بسته‌بندی، گسترش طعم‌ها و تنوع محصولات را نیز اضافه کنید. این افزایش تغییرات در تولید، عملیات چاپ را نیز پیچیده‌تر می‌کند.
آگوست 16, 2022
آب نبات و شیرینی
ما چالش‌های منحصر به فردی را که تولیدکنندگان آب نبات و شیرینی در خطوط تولید خود با آن روبرو هستند را درک می کنیم. از مدیریت انواع مختلف بسته‌بندی‌ها گرفته تا کدگذاری روی محصولات کوچک متحرک در محیطی با ذرات قند موجود در هوا، در چنین محیطی یکپارچگی، کیفیت و سرعت کدگذاری محصول بسیار مهم است. برای کمک به رفع این نیازها، ما راهکارهای کدگذاری را برای ایجاد کدی مناسب، روی محصولی مناسب را در طول زمان توسعه داده‌ایم.