محصولات لبنی و بسته بندی

آگوست 16, 2022
لبنیات
برای تولیدکنندگان لبنیات، ماندگاری کوتاه محصول و تمرکز شدید بر پاکیزگی بسته‌بندی ‌ها، فشار ذاتی را بر عملیات بسته‌بندی ایجاد می‌کند. همچنین تغییر طراحی بسته‌بندی، گسترش طعم‌ها و تنوع محصولات را نیز اضافه کنید. این افزایش تغییرات در تولید، عملیات چاپ را نیز پیچیده‌تر می‌کند.